Foyen Advokatfirma

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Foyen rankas idag som nr 1 inom Energi och nr 2 inom Entreprenad av Legal 500 i deras senaste utvärdering av svenska advokatbyråer och är ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.