Clear Channel

Clear Channel är pionjärer utomhus sedan 1879. Clear Channel är idag tydlig marknadsledare i utomhussegmentet bland annat genom heltäckande digitala nätverk i alla skandinaviska länder. Idag arbetar Clear Channel gemensamt i Sverige, Danmark och Norge. Navet finns i Stockholm, där cirka 100 av företagets 200 personer arbetar. I hela Skandinavien omsätter Clear Channel cirka 1,5 miljarder kronor, där Sverige står för majoriteten.

Representatives